Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Évkezdési tudnivalók-2014. szeptember

2014.09.14
Tanszoba, napközi, iskola otthonos tanítás:
·        7.00-tól reggeli ügyelet a ZSIBONGÓBAN, 16 óráig van iskola, délutáni megőrzést 17 óráig biztosítunk
·        Alsóban délután napközi, felsőben tanulószoba /3 csoport- 5a és 5.b. osztály, 5.c és a 6. osztály, 7-8. osztály/
·        Porta szolgálat van, a tanulókat nem kell a tanterembe kísérni! Kivétel: az elsősök, akiket SZEPTEMBER hónap végéig lehet bekísérni!
·        Belépés az épületbe csak hivatalos ügyben a titkársági fogadó időben—Kedd és csütörtök 8- 16-ig.              
·        A menzáról való hiányzást telefonon, a titkárságon kell megtenni! Telefon: 06-48-310-499, 512-316, 512-317
·        E-mail: dozsabarcika@gmail.com 
·        Web: dozsabarcika.hu    dozsadok.eoldal.hu      pollackiskola.hu
 
Étkezési díjakat a kiírt időben, az  iskolában lehet befizetni.
·        Fogadóórák: Minden pedagógusnak van, akkor lehet keresni a gyermek ügyében
 
Házirend: iskolába járás rendje, a tanulók kötelességei, az ellenőrző használata, hiányzások igazolása, a tanszoba rendje, iskolába csak taneszközt hozzanak - egyéb dolgokért nem vállalunk felelőséget, vigyázzanak a könyvtári könyvekre - év végén vissza kell hozni!
A mobil telefont kikapcsolt állapotban kell tartani a tanítási ideje alatt! A bekapcsolt telefont eltesszük és a nap végén, haza induláskor adjuk vissza!
 
- A legfontosabb teendőnk az oktatási/nevelési feladataink szem előtt tartása (tanulás, fegyelem, rend, stb.) - tanítási órák sérthetetlensége FONTOS!
 
Váltócipő használata KÖTELEZŐ (szept.8-tól)
- az emelt óraszámú-, és emeltszintű oktatásra, tagozatra évvégén megtörténik a jelentkezés és nem szeptemberben!
- a szabadon választott délutáni órákra történő jelentkezés után, ha felvették, a részvétel KÖTELEZŐ
- 1-2-3., és az 5-6-7. évfolyamon mindennapos testnevelés (heti 5óra ) - erkölcstan/ hit-és erkölcstan 1-2. és 5-6. osztályokban
Az egész napos /isk. otthonos/ oktatás alól nincs felmentés! Kivéve a kodályos, vagy sportegyesületi kikérővel.
 
Szakértői vélemény esetén együttműködést kérünk a gyermek érdekében,
 
A tanév programjaira, az ünnepségekre szeretettel várunk mindenkit!
 
Orvosi igazolás: az ellenőrzőbe kell íratni
Testnevelési felmentések: -hosszabb távú orvostól, évi 3 x a szülőtől az ellenőrzőbe írva
 
A délutáni órákban szakköröket, felzárkóztató-  és tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk.
Gyógytestnevelési foglalkozásokra az iskolaorvos jelöli ki akiknek járni kell. Délutáni időpontokban lesz, jelenleg pályáztatás alatt áll. Valószínűleg október elejétől indul.
 
Gyermekvédelmi felelős: Felsőben Tóth Tiborné, alsóban Ponyi Zoltánné
 
Szeptember végén, október elején ismét lesz elektronikus hulladékgyűjtés, de már saját szervezésben. A régebbi képcsöves TV és monitor kivételével lehet hozni mindenféle elektromos eszközt (mobiltelefon, vasaló, rádió, számítógép, stb.)!
Iskolai takarékbélyeg árusítása: Ponyi Zoltánné, Diczházi Sándorné
 
Az iskola focipályáját befüvesítettük, ennek locsolására kutat szeretnénk ásatni az udvaron. Aki segíteni szeretne, KÚTJEGY vásárlásával teheti ezt meg. ( Báder Tibort kell keresni !)
 
Előre láthatólag szeptember végén, október elején megtörténik a tornaterem padlózatának cseréje. Pályázati pénzből és 300.000 Ft alapítványi finanszírozással sikerül ezt kivitelezni.
Köszönjük az alapítványunknak  felajánlott 1%-okat, s kérjük, hogy továbbra is segítsék az alapítványunk működését!
 
A tanév rendje:
A 2014/2015. tanév első tanítási napja 2014. szeptember 1. /hétfő/ és az utolsó tanítási napja 2015. június 15.
Az őszi szünet 2014. október 27-től  2014. október 31-ig tart.
(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2014. november 3. (hétfő).
A téli szünet 2014. december 22-től  2015. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).
A tavaszi szünet 2015. április 2-től  2015. április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2015. április 8. (szerda).
 
Országos mérések, értékelés, szakmai ellenőrzések időpontjai:
Az 1. osztályosok DIFER alapján történő mérése 2014. december 5-ig.
A 6. és 8. évfolyamokon országos kompetenciamérés olvasási- szövegértési és a matematikai alapkészségek terén 2015. május 27.
Az 1. osztályosok olvasás – szövegértés, írás helyesírás, matematikai alapkészségek mérése 2015. június első hetében lesz.
2015. január 5. és május 27. között országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata Nemzeti Egységes tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alapján 5-8. évfolyamon kötelezően történik.
Angol nyelvből 6. és a 8. évfolyamokon tanulók szövegértési képességének mérése 2015. május 31-ig történik.